BESTYRELSEN

Ved spørgsmål til bestyrelsen / en af bestyrelsens medlemmer, kan der afsendes
E-mail ved klik på E-mailadressen under navnet.
I vil blive kontaktet hurtigst muligt med orientering om, hvad der videre vil ske med jeres henvendelse.


 

Bestyrelsen 2019/2020
Valgt på generalforsamlingen april 2019

Navn
Bestyrelsespost
Hus nr.

Mail
Telefon

Ansvarsområder
Opgaver

Formand/Ordförande
Göran Pålsson
Hus 25

formand@tjornarp.dk

Næstformand/Vice ordförande
Anders Verup
Hus 24

naestformand@tjornarp.dk

Medlem
Nina Kromann
Hus 26

sekretaer@tjornarp.dk

 

Medlem
Kent Stenbeck Hus 1

 

 

Medlem
Mats Egléus
Hus 44

 

Suppleant (1)
Henrik Wiktor
Hus 35+36

Suppleant (2)


 

 

Vigtige Poster

 

 

Sekretær
Nina Kromann
Hus 26

 sekretaer@tjornarp.dk

Sekretær for bestyrelsen.

Kasserer/Ekonomi-administrator
Emelie Egléus
Hus 44

ekonomi@tjornarp.dk

Økonomi & Regnskab; herunder betalinger mm Relationer til bank + Revisor

Webmaster
Nina Kromann
Hus 26

webmaster@tjornarp.dk
Mobil: +4
5 3018 7053

Opdatering af hjemmeside

 

 

Udvalg/grupper under bestyrelsen

Ydre fond udvalg

Deltager

Repræsentant for

Kent Stenbeck, nr. 1

Bestyrelsen/styrelsen – Ordstyrer/Ordförande

Per Irgens, nr 33

Nr 31-34

Henrik Wiktor, nr 35-36

Nr 35-36

Marianne Vibeke Sörensen, nr 39

Nr 38-39

Agneta Dyberg, nr 40

Nr 40-41

Mats Egléus, nr. 44

Nr 43-46

Naturplejeudvalg
TBD

Web-gruppe
Nina Kromann, nr 26 (tovholder og bestyrelsesrepresentant)

Henrik Wiktor, nr 35-36

 

Opgaver: ny hjemmeside

Arbejdsdag-gruppe

Anders Verup, nr 24 (tovholder og bestyrelsesrepresentant)

 

Opgaver: planlægge og forberede arbejdsdage

 

Herunder; mad-gruppe

Lykke Verup, nr 24

Mikkel Kromann, 26

 

Opgaver: planlægge og arrangere frokost/lunch og middag til arbejdsdage

 

retur til FORENINGEN