EL/VAND

El og vandaflæsning

Den 1.oktober skal der hvert år aflæses alle el-målere og vand-målere i Tjørnarp Søpark.

Den enkelte bostadsretshaver har pligt til senest den 08.10. at indberette de aflæste data til foreningens bestyrelse.

Hvis bestyrelsen ikke modtager aflæsningerne senest den 08.10 og bostadsretshaveren ikke har lavet nogen aftale med bestyrelsen om, hvornår aflæsningen vil blive foretaget samt hvornår den vil blive indberettet, er det bestyrelsens ret selv at foretage aflæsningen i den enkelte bolig.

Da det påfører bestyrelsen ekstraarbejde at foretage de manglende aflæsninger, vil det altid koste et gebyr på 1.000 SEK pr bolig, der hvor bestyrelsen skal foretage aflæsningen. Dette gælder også selvom aflæsningen foretages efter aftale.
Gebyret vil blive opkrævet ifm el- og vand afregningerne.


Vi håber naturligvis på jeres samarbejde, så afregningen er til glæde for alle.

Elektronisk skema for
aflæsning for alle huse (
undtagen husene 31 til og med 37) >>


Elektronisk skema for
aflæsning for husene 31 til og med 37 >>


Skema til udskrivning >>
Sendes til bestyrelsen

retur til FORENINGEN