FORSIKRING

 
Det kan oplyses, at husene er forsikret mod bygningsbrand og ansvar hos TryggHansa, Malmø.

Andelshaveren skal selv tegne en "Hem och Bostadsrättförsäkring" ex. via Länsförsäkringar Skåne - www.lansforsakringar.se/skane eller TryggHansa, Malmø.

 

retur til FORENINGEN