REGLER FOR HUSENE

Der henvises til Rettigheder og pligter under Vedtægter

 
Brændely

Tegning vedtaget på generalforsamling 30.5.2006 >>
Kan opføres uden anmeldelse til bestyrelse og kommune.
 
Brændeovne

Må kun opsættes efter godkendelse fra bestyrelsen og kommunen.
Derefter skal bestyrelsen have kopi at attesten fra autoriseret firma.
 
Kloak og afløb

TILSTOPPET AFLØB
Hvis alle afløb fra toilet - håndvask - køkkenvask og gulvafløb er stoppet samtidig, er det foreningen som afholder udgiften, da forstoppelsen er ude i kloaksystemet. I et sådan tilfælde skal du først henvende dig til den vvs-kyndige i bestyrelsen.
Hvis det kun er f.eks. toilet eller køkkenvask, som er stoppet afholdes udgiften af andelshaveren, da det så er det interne kloaksystem, som hører under alm. vedligeholdelse.

 
Maling af husene

Ifølge vedtægternes § 5 med bilag A er der for hus nr. 1-30 godkendt Beckers Elit Lasyr Brunsvart 8015 til udvendige lodrette vægge. Desuden Beckers Elit Lasyr Svart 8025 og lys grå til vinduer, vindskeder og stolper samt undersiden af tagudhænget.

På Generalforsamlingen 3.5.05 blev følgende vedtaget for husene nr. 1-30:
Lodrette vægge kan males med Brunsvart, Svensk rød og mørkeblå fra Cuprinol.
Vinduer, vindskeder og stolper samt underside ag tagudhænget kan males med sort, hvid og svensk rød fra Cuprinol.


Hus nr. 5 fortæller de har malet deres hus med Svensk Rød, som hedder: "PERFEKT TÆCKLASYR FALUROD 1" købt hos "Beckers Farvecenter" i Danmark.


Hus nr. 11 har givet huset Træolie, som får den gamle farve til at træde frem. Har købt det i City Gross i Höör.

 
Stophaner

Det anbefales, at man finder stophanen i græsplænen (det står på huset, hvor mange meter ude), så man ved det i nødstilfælde.
Alle huse har fået udleveret egen nøgle.

3.10.2007
Ove Nielsen har omdelt "forlænget" Tee nøgler til følgende huse nr. 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10.
De er stillet op af udhusdøren.

 
 

TAGE

Ved udskiftning af tage blev Generalforsamlingen enige om, at der, som alternativ til paptage, kan bruge matsort ståltegl - som Lindab.
24.6.2007
Vær opmærksom på, at det skal kunne dokumenteres - herunder garantibevis - overfor foreningen, at tagpladerne er monteret efter fabrikantens nyeste montageanvisning.
 


Vedligehold af tagpaptage

Vi har med held tætnet taget med Takmasse.
Det hældes ud på taget og glattes med en stor spatel.
Findes i spande med 25 kg.
Christian Eifer hus nr.30.

Vedligehold af bølgeeternittage

Vi har tætnet rygningen på bølgeeternittaget på hus nr. 4, da vi ofte har haft problemer med vanddryp p.g.a. fygesne/slagregn.

Dertil har vi brugt :
24 stk. "Asfaltimprægnerede skumbølgeklodser B7" fra Dansk Eternit, købt i XL-Byg i Måløv til kr. 12,75 pr. stk. (Egentligt skulle der bruges størrelse B9, men B7 passede fint).

Til info har vi været i to byggemarkeder i Höör, der ikke har dette på lager, men først skal bestille dem hjem.
Anne & John Stistrup, hus nr. 4


Rengøring af tage

Asbestholdige tage (bølgeeternit) - husene nr. 1-10 - må kun rengøres, højtryksspules, renses o.l. af autoriseret firma.

retur til FORENINGEN