VAND- OG ELMÅLERAFLÆSNINGER
for HUSENE nr. 31 - 37

Husnr.

Aflæsningsdato

EL aflæsning


VAND aflæsning
Køkken koldt
Køkken varmt
Bad koldt
Bad varmt
Toilet koldt

       

retur til og vand