REGNVAND

Fra Christian Eifer:
Spørgsmål om afløbssystemet på ejendommen er dimensioneret til at optage regnvand fra tage med tagrender?

Svar fra Göran Ekblad, Höör kommune:
7.7.2006
Inga avloppsanläggningar mår bra av för mycket vatten, ock vid kraftiga regn rinner detta vatten alldeles för fort igenom en anläggning. Detta kan medföra att slam från slamavskiljaren följer med till den efterfölgande infiltration och medföra ett stopp. Därför rekommenderar vi alltid att dagvattnet löses på annat sätt, så som du själv har det nu, att det rinner på gräsplanen och sedan infiltrerar i marken. Detta är en bra lösning.

Se Höör kommunes Dagvattenpolicy >>
 

 

retur til FORENINGEN