Skemaer til udskrivning og fremsending til Flemming Jensen
Aflæsning for alle huse undtagen husene 31 til og med 37

HUS NR.

 

AFLÆSNINGSDATO:

 

El aflæsning

 

Vandaflæsning

Aflæsning 2015

 

kWh

Aflæsning 2015

m3


Aflæsning for husene 31 til og med 37

HUS NR.

 

 

AFLÆSNINGSDATO:

El aflæsning

Aflæsning 15

 

kWh

 

 

 

Vandaflæsning

 

Køkken koldt

Køkken varmt

Bad koldt

Bad varmt

Toilet koldt

Aflæsning 2015

 

m3

m3

m3

m3

m3